Żadne z ogłoszeń nie pasuje do wymaganych kryteriów.

Używane koparki

Używane koparki na sprzedaż to maszyny do robót ziemnych, wykorzystywane do oddzielania urobku od gruntu oraz przeniesienia go na środki transportowe lub na składowisko. Koparki mogą również pełnić funkcję urządzeń przeładunkowych. Wtedy przenosi się i nabiera wyłącznie materiał sypki. To maszyny powszechnie stosowane we wszystkich tych miejscach, w których zachodzi konieczność wykonania takich czynności. Z tego powodu są wykorzystywane bardzo często przy pracach ziemnych budowlanych, transportowych oraz górniczych. Używane koparki dzieli się na dwie podstawowe grupy, zależnie od charakteru pracy.

Używane koparki pracujące w cyklu przerywanym

Koparki, które pracują w cyklu przerywanym, to takie, w których między kolejnymi etapami pracy naczynia urabiającego są etapy pomocnicze. Te etapy to: przeniesienie naczynia z urobkiem, jego opróżnienie oraz powrót do pozycji pracy . Są wyposażone w jedno naczynie urabiające. Nazywa się je koparkami jednonaczyniowymi. To najpopularniejsza grupa wśród koparek używanych.

Używane koparki pracujące w cyklu ciągłym

Kolejny rodzaj to koparki używane na sprzedaż pracujące w trybie ciągłym. kolejne etapy pracy naczyń urabiających następują jeden po drugim bez żadnych przerw. Tego rodzaju koparki są wyposażone w kilka naczyń urabiających, które są połączone zamkniętym łańcuchem lub ustawione na kole czerpakowym. Są to tak zwane używane koparki wielonaczyniowe. Zachęcamy do przejrzenia naszej bogatej oferty koparek używanych na sprzedaż! Używane Koparki-Niskie ceny.

Do góry