Żadne z ogłoszeń nie pasuje do wymaganych kryteriów.

Maszyny do zagęszczania używane

Najprostszym i najtańszym sposobem wzmacniania gruntów jest mechaniczne zagęszczanie. W czasie tego procesu cząsteczki szkieletu gruntowego zbliżają się do siebie, co powoduje, że pewna ilość powietrza oraz wody jest usuwana ze zmniejszającej się objętości porów. Proces ten powoduje zwiększenie nośności oraz wodoodporności gruntu i do zmniejszania jego podatności na rozjeżdżanie, tworzenie się kolein oraz włoskowe podciąganie wody.

Przydadzą się używane maszyny do zagęszczania

W praktyce bardzo często stosuje się urządzenia, które mają działanie: ubijające, na przykład płyty wolnospadowe, ubijaki mechaniczne i skoczki. Ugniatające, na przykład walce gładkie, okołkowane, ogumione samojezdne albo przyczepne o zróżnicowanych masach i naciskach, wibrujące, na przykład płyty i walce wibracyjne.

Używane maszyny do zaczęszczania gruntu

Walce


Najczęściej stosowane używane maszyny do zaczęszczania gruntu to walce. Zależnie od roadzju napędu używane walce można podzielić na samojezdne oraz przyczepne. Jeżeli chodzi o masę własną, to walce dzielą się na: lekkie, średnie, ciężkie oraz bardzo ciężkie. Aby zwiększyć masę walca na sprzedaż można obciążyć go dodatkowym balastem, na przykład: piaskiem, wodą, lub obciążnikami żeliwnymi. Zależnie od zasady działania walce można podzielić na: statyczne (bezpośrednie oddziaływanie na podłoże przetaczającego się wału), udarowe, czyli uderzeniowe (jednoczesne oddziaływanie statyczne i uderzeniowe) oraz wibracyjne (jednoczesne oddziaływanie statyczne i dynamiczne). Używane Maszyny do Zagęszczania- Niskie ceny.

Do góry