Żadne z ogłoszeń nie pasuje do wymaganych kryteriów.

Używane maszyny komunalne

W tej kategorii znajdują się maszyny komunalne na sprzedaż. Wystarczy kliknąć na poniższe fotografie, aby przeczytać opisy używanych maszyn komunalnych z Polski oraz zza granicy.

Co to są maszyny komunalne?

Maszyny komunalne wykorzystywane są do wykonywania usług publicznych, które mają techniczny charakter. Dokładna definicja usług komunalnych znajduje się w art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku [Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.] Brzmi ona tak: ,, Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.”

Podział używanych maszyn komunalnych

Maszyny komunalne na sprzedaż można podzielić z uwagi na rodzaj usług, do których się je na co dzień wykorzystuje. Zgodnie z tą klasyfikacją możemy wyróżnić między innymi: maszyny do sprzątania (na przykład zamiatarki), maszyny do usług zimowych (na przykład solarki, pługi, posypywarki), maszyny do pielęgnacji terenów zielonych, pojazdy do zbierania odpadów, maszyny do przetwarzania, utylizacji oraz segregacji odpadów. Podział maszyn budowlanych na sprzedaż ze względu na ubezpieczenie
Tutaj można wymienić trzy rodzaje: maszyny samojezdne poruszające się też po drogach publicznych (na przykład zamiatarki), maszyny samojezdne, które w ogóle nie jeżdżą po drogach (na przykład mikrociągniki), maszyny zainstalowane na podwoziu pojazdów (na przykład pługi, solarki, posypywarki). W ogłoszeniach na stronach naszego serwisu maszyno.pl możesz znaleźć różnego typu maszyny komunalne używane. Wśród nich warto jest wymienić między innymi: traktorki, mikrociągniki, odśnieżarki spalinowe, miniładowarki, lub kosiarki samojezdne.

Co mamy jeszcze w naszej ofercie?

Oferujemy Ci bardzo szeroki wybór używanych maszyn komunalnych dla profesjonalistów, które są niezbędnym elementem utrzymywania porządku na chodnikach i drogach, jak również miejskiej zieleni. W naszej ofercie znajdziesz maszyny komunalne na sprzedaż, które mają zastosowanie w sezonie letnim i w sezonie zimowym. Gwarantujemy, że dostępne w naszym serwisie ogłoszeniowym maszyny komunalne są w bardzo dobrej kondycji technicznej. Oferujemy również atrakcyjne ceny. Zachęcamy do przejrzenia ogłoszeń.

Do góry