Żadne z ogłoszeń nie pasuje do wymaganych kryteriów.

Harwardery używane

Harwarder jest to maszyna leśna pod dozorem technicznym. To urządzenie wielofunkcyjne. Dokonuje ścinki, okrzesania z gałęzi, przerzynki oraz ułożenia drewna. Po przezbrojeniu w chwytak jest wykorzystywane do zrywki i podwozu drewna. Łączy w sobie funkcje harwestera jak i forwardera. Można wyróżnić dwa rodzaje harwarderów używanych. Pierwszy z nich najpierw ścina drzewo za pomocą głowicy. Następnie, gdy zetnie wszystkie drzewa, to zdejmuje głowicę oraz na żuraw zakłada chwytak. Nim ładuje drewno na przestrzeń ładunkową. Drugi rodzaj harwarderów używanych nie musi zmieniać głowicy na chwytak, ponieważ za pomocą głowicy ścinkowo-okrzesującej ładuje drewno zaraz po ścięciu drzewa na siebie.

Budowa harwarderów używanych

Harwarder używany to ciągnik przegubowy o ramie dwuczęściowej. Na przedniej ramie znajdują się silnik, kabina operatora oraz żuraw hydrauliczny. Głowica może być wymieniona na chwytak, który jest przeznaczony do załadunku oraz rozładunku drewna lub z nadwozia kłonicowego. Mamy duży wybór harwarderów używanych. Harwardery Używane- Niskie ceny.

Do góry