Rolnictwo

Stowarzyszenia, dotacje oraz unijne dofinansowania dla rolników i przedsiębiorców rolniczych w 2023 roku

Autor Roman Sokołowski
Roman Sokołowski19.09.20235 min.
 Stowarzyszenia, dotacje oraz unijne dofinansowania dla rolników i przedsiębiorców rolniczych w 2023 roku

Rolnicy i przedsiębiorcy rolni mają do dyspozycji wiele możliwości pozyskania dofinansowania na prowadzenie i rozwój swoich gospodarstw. W dobie coraz większej konkurencji oraz rosnących wymagań rynkowych, środki zewnętrzne są często niezbędne, by zapewnić opłacalność produkcji rolnej. Gdzie zatem szukać informacji o dostępnych formach wsparcia?

Jakie stowarzyszenia pomagają rolnikom w Polsce?

Rolnicy mogą liczyć na pomoc ze strony różnych organizacji i stowarzyszeń działających w sektorze rolniczym. Jedną z największych i najprężniej działających jest Krajowa Rada Izb Rolniczych, zrzeszająca izby rolnicze z całej Polski. Poprzez swoje struktury terenowe izby udzielają rolnikom bezpłatnych porad prawnych i organizacyjnych, pomagają w pozyskiwaniu funduszy unijnych, organizują szkolenia i doradztwo. Rolnicy mogą również liczyć na wsparcie ze strony innych organizacji branżowych, takich jak Związek Producentów Zbóż, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Krajowa Rada Drobiarstwa-Izba Gospodarcza czy Związek Sadowników RP.

Które dotacje dla rolników są najpopularniejsze w 2023 roku?

W aktualnej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 największym zainteresowaniem rolników cieszą się dotacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rolnicy chętnie sięgają zwłaszcza po środki na modernizację gospodarstw oraz premie dla młodych rolników. Dużą popularnością cieszą się również dotacje z PROW na rozwój przedsiębiorczości, w tym premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Sporym zainteresowaniem cieszą się także dopłaty bezpośrednie oraz wsparcie inwestycji ze środków krajowych, np. z ARiMR.

Jak ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej dla gospodarstwa?

Aby otrzymać dofinansowanie dla gospodarstwa z funduszy UE, rolnik musi złożyć odpowiedni wniosek w ramach ogłoszonego naboru. Terminy naborów są publikowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski należy składać za pośrednictwem lokalnych biur powiatowych ARiMR. We wniosku trzeba szczegółowo opisać planowane przedsięwzięcie, kosztorys oraz oczekiwane rezultaty. Do wniosku dołącza się wymagane załączniki, m.in. biznesplan. O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy prowadzący działalność co najmniej od 12 miesięcy.

Dofinansowania dla młodych rolników - na co można otrzymać wsparcie?

 Stowarzyszenia, dotacje oraz unijne dofinansowania dla rolników i przedsiębiorców rolniczych w 2023 roku

Młodzi rolnicy do 40 roku życia mogą ubiegać się o szereg form pomocy. Jedną z najpopularniejszych jest premia w wysokości 150 tys. zł na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Premie przyznawane są w ramach PROW 2014-2020. Młodzi rolnicy mogą także starać się o dotacje m.in. na zakup ziemi, maszyn, stada podstawowego czy budowę i modernizację budynków gospodarczych. Dodatkowo przysługują im wyższe stawki dopłat bezpośrednich. Wsparcie pomaga młodym rolnikom rozwinąć nowoczesne, konkurencyjne gospodarstwa.

Jakie dotacje dla rolników oferuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Głównym źródłem dotacji dla rolników są środki z PROW, którymi zarządza ARiMR. Agencja ogłasza nabory wniosków m.in. na:

 • - modernizację gospodarstw rolnych
 • - premie dla młodych rolników
 • - rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
 • - scalanie gruntów
 • - wsparcie działalności pozarolniczej
 • - zalesianie gruntów rolnych

Ponadto ARiMR wypłaca dopłaty bezpośrednie oraz oferuje kredyty preferencyjne.

Modernizacja gospodarstwa rolnego - gdzie szukać środków unijnych?

Największe możliwości dofinansowania modernizacji gospodarstwa daje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W jego ramach rolnicy mogą ubiegać się o dotacje m.in. na:

 • - zakup nowych maszyn i urządzeń
 • - budowę i przebudowę budynków gospodarczych
 • - zakładanie sadów i plantacji wieloletnich
 • - wyposażenie gospodarstw w nowe technologie
 • - inwestycje związane z ochroną środowiska

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% kosztów (60% na obszarach ONW). Dodatkowe wsparcie przewidziano dla młodych rolników.

Jakie programy pomocowe dla rolników przewidziano na lata 2023-2027?

W nowej perspektywie finansowej na lata 2023-2027 rolnicy będą mogli korzystać ze wsparcia nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przewidziano w nim kontynuację dotychczasowych form pomocy, jak np. modernizacja gospodarstw, premie dla młodych rolników czy rozwój przedsiębiorczości na wsi. Nowością będą dotacje na innowacje i cyfryzację rolnictwa. Duży nacisk położono na wspieranie zrównoważonej produkcji. Dodatkowo rolnicy otrzymają dostęp do środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Gdzie szukać aktualnych informacji o naborach wniosków dla rolników?

Najświeższe informacje o naborach wniosków w ramach programów pomocowych dla rolników zamieszczane są na bieżąco na stronach internetowych ARiMR, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz portali branżowych. Terminy naborów podawane są również przez izby rolnicze. Ponadto bieżące informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania można uzyskać w biurach powiatowych ARiMR, ośrodkach doradztwa rolniczego oraz od przedstawicieli organizacji rolniczych.

Podsumowanie

Dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania jest kluczowy dla rozwoju nowoczesnego, konkurencyjnego rolnictwa. Rolnicy w Polsce mają szeroki wachlarz możliwości ubiegania się o wsparcie - zarówno z funduszy unijnych, jak i ze środków krajowych. Kluczowe znaczenie odgrywają zwłaszcza programy pomocowe finansowane z budżetu UE, przede wszystkim Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Aby skutecznie pozyskiwać dostępne środki, rolnicy powinni stale monitorować terminy naborów wniosków oraz aktywnie korzystać z pomocy doradców. Inwestycje współfinansowane z funduszy zewnętrznych pozwalają unowocześniać gospodarstwa, zwiększać skalę produkcji oraz poprawiać jej jakość i opłacalność.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jaki ciągnik wybrać na gospodarstwo 1 ha? Poradnik dla rolników
 2. Lemiesze do pługów unia grudziądz idealne rozwiązanie dla rolników
 3. Kombajn Bizon Z056 - najlepszy kombajn pod słońcem? Zobacz dlaczego warto go kupić
 4. Rolki taśmociągów - jak wybrać optymalne pod kątem trwałości i wydajności?
 5. Lemiesz do pługa grudziądz 2 skibowego | Sklep rolniczy
Autor Roman Sokołowski
Roman Sokołowski

Jestem pasjonatem wielu dziedzin, ale przede wszystkim skupiam się na tematyce związanej z rolnictwem, maszynami rolniczymi, fotowoltaiką, budownictwem i domem.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły